Archived: Klaaskonstruktsioonid/aknad. Liginullienergia hoone nõuete tagamiseks. Arvutamine ja näited

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus:

koolituse läbinu saab aimu akende soojusläbivuse näitajatest ning saab teada et avatäite soojusläbivuse arvutamiseks on vaja teada nii klaaspaketi, raami kui ka klaasiliistu soojusläbivust. Samuti on koolituse eesmärgiks anda ka ülevaade klaaspakettide päikese soojusläbivusteguri mõjust hoone vabasoojusele. Koolituse läbinu oskab energiamärgisel hinnata kas valitud läbipaistvad avatäited on sobivad, samuti oskab arvutada etteantud väärtsute alusel avatäite soojusläbivust

 

KOOLITUSE KAVA

 

Akende soojusläbivuse reguleeritav standard

Standard ja selle tõlgendamine

 

Akende füüsika

Klaaspakettide, raamide ja klaasiliistude soojusläbivused

 

Akende soojusläbivuse arvutamine

Metoodika

Näited

Vead

 

Klaaspakettide valiku põhimõtted

Sisekliima. Ruumi suvisele ülekuumenemise põhjused

Päikese vabasoojus kütteperioodil

Päikese soojusläbivusteguri ( g või SHGC, mõnel juhul ka SF või Pf) mõju

Millist valida klaaspakette ja kuidas analüüsida

 

Näited liginullenergiahoonete akendest

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab soojusläbivuse standarte ja oskab neid tõlgendada, teab klaaspakettide, raamide ja klaasiliistude soojusläbivusest, oskab teha akende soojusläbivuse arvutamist, oskab luua sisekliima liginullienergia hoone nõuete tagamiseks, teab päikese vabasoojusest kütteperioodil, oskab valida klaaspakette ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks