Archived: Kiudbetooni tarindid. Kaasaegsed insenertehnilised lahendused projekteerimisel/ehitamisel

Lühikirjeldus: 

Koolitus annab teadmise kiudbetoonide kasutamisest betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel lähtudes tänase päeva tehnilist teadmust koondavast väljaandest
fib bülletään 105 „Fibre reinforced concrete. State of the Art Report“ November 2022
ning peatselt ilmuvast standardi prEN 1992-1-1 „Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-1:General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures“, Annex L „Steel fibre reinforced concrete structures“ uuest väljaandest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kiudbetooni olemus, ajalooline areng

Betoontarindite ehitamise efektiivsus

Mida annab meile kiudbetooni kasutamine hoone betoontarindite CO2 jalajälje kontekstis

 

Kiudude tüübid. Omadused

Kehtivad standardid, CE-märgistus

Kiudude omadused ja kasutusvaldkonnad

 

Kiudbetoon. Kvaliteedi kriteeriumid

Kehtivad standardid ja juhendid

Materjali omadused, katsemetoodika

Kiudbetoonide tootmine

Kiudbetoonide klassifitseerimine

 

Kiudbetoontarindid. Arvutamine

Arvutusmetoodika kandvatele ja mittekandvatele tarinditele

Kande- ja kasutuspiirseisund, osavarutegurid

Arvutusnäited

 

Kiudbetoon ja betoonelemendid. Kasutusalad

Pinnasele või vaialusele toetuvad plaadid

Kandvad betoontarindid

Betoonelemendid

Tunnelid, nõlvade kindlustamine, torkreetbetoon

Praktilised näited

 

Kiudbetoontarindite ehitamine. Praktilised näited

Erisused võrreldes tavapärase betoon-/raudbetoontarindiga

Vastavuse tõendamine, kvaliteedinõuete tagamine

Ohud ja nende vältimine

Praktilised näited

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses