Archived: Kiudbetoon betoontarindites. Kiudbetooni käitumine. Arvutusmetoodika. Praktilised näited

Lühikirjeldus:

Koolitus annab teadmise kiudbetoonide kasutamisest betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel, hõlmates ülevaadet kehtivatest standarditest ja juhenditest, arvutusmeetoditest ning ehitamise tehnoloogilistest iseärasustest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kiudbetooni olemus, ajalooline areng

Betoontarindite ehitamise efektiivsus

Betoontarindite co2 jalajälg

 

Kiudude tüübid

Kehtivad standardid, ce-märgistus

Kiudude omadused ja kasutusvaldkonnad

 

Kiudbetoon

Kehtivad standardid

Materjali omadused, katsemetoodika

Kiudbetoonide tootmine

Vastuolud tänapäeva praktikas

 

Kiudbetoontarindite arvutamine

Arvutusmetoodika kandvatele ja mittekandvatele tarinditele

Kande- ja kasutuspiirseisund, osavarutegurid

Arvutusnäited

 

Kiudbetooni kasutusalad

Pinnasele või vaialusele toetuvad plaadid

Kandvad betoontarindid

Betoonelemendid

Tunnelid, nõlvade kindlustamine, torkreetbetoon

Praktilised näited

 

Kiudbetoontarindite ehitamine

Erisused võrreldes tavapärase betoon-/raudbetoontarindiga

Vastavuse tõendamine, kvaliteedinõuete tagamine

Ohud ja nende vältimine

Praktilised näited

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab kiudbetooni olemusest ja ajaloolisest arengust, oskab rakendada kehtivaid standarte ja juhendeid, oskab kasutada kiudbetoonist betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel, oskab arvutada kiudbetoontarindeid, oskab ehitada kvaliteedinõuetele vastavaid kiudbetoontarindeid, teab enamlevinuid vigu ja oskab neid vältida

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses