Archived: Kergliiklusteed. Planeerimine. Ehitamine. Hooldus. Tänased probleemid, vead ja tüüplahendused

KOOLITUSE KAVA

 

Kergliikluse ja kergliiklustee määratlus

Kergliikluse korraldamise tänased probleemid ja vead

Kergliiklusteede kavandamise põhialused

 

Kergliiklustee ruumivajadus. Jalakäijate ja jalgratturite teineteisest eraldamine

Rattate sõidutee ja kõnnitee ruumis

Kergliiklustee ja sõidutee ristumised ja ristmikud. Tüüplahendused

Ühistranspordipeatuste ja kergliiklustee eristamine. Tüüplahendused

 

Kergliiklusteede korrashoid ja hooldus

Talihooldus

 

Väljavõte kergliiklustee projektist (kergliiklustee Ehitajate tee, Stroomi rand)

Katendikonstruktsioonid Tallinna tüüpkatendite juhendi alusel

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

5,7 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses