Archived: Katusepäev. Katuste A ja O: klassikalised ja kaasaegsed lahendused. Levinumad vead

Lühikirjeldus:

Koolitusel tutvustatakse katuste, pööratud katuste, haljaskatuste, PVC katuste, viilkatuste, terrasside, sildade, käidavate tasapindade, parkimismajade kattest, tehnoloogiatest, projekteerimisest ja ehitusest omanikujärelevalve ja tootjate vaatenurgast.
Osalejad saavad teada, mis juhtudel ja kuidas kasutada Polyurea katteid, PMMA vedelplast katteid uusehitustel ja vanade käidavate sildade, terrasside, katuste, parkimismajade  rekonstrueerimisel. Loeng praktilise suunaga ja näidetega

 

KOOLITUSE KAVA

 

Katuse projekteerimise ja ehitamise lähtekohad

Määrus hoonete niiskustehnilisest toimivusest

Juhend hoonete niiskustehnilisest toimivusest

Hea tava juhendid hüdroisolatsioonitöödele

Hea tava juhendid katusetöödele

Katusetöödel kasutatavad katusekatte materjalid

Erinevate katusekatete kalded

Nõuded parapettidele

Kaldvihm

Kaldvihmast, randa ehitamisest, hoone kõrgusest tulenevad nõuded parapettidele

 

Lamekatus

Pööratud katus, parklad, liiklustasapinnad

Haljas katus

Niiskus, nõuded betoonpindadele katusekatete paigaldamiseks, käidavatel tasapindadel

Nõuded niiskusele, nõuded niiskuse mõõtmisele, niiskuse piirväärtused. Niiskuse mõõtmine

Betooni nake, parandatud betoonpinna nake, hüdroisolatsiooni nake, nõuded nakkele. Nakke mõõtmine

Projekteerimine. Projekteerimise puudused

 

SBS katused. Nõuded

PVC katused. Nõuded

Hüdroisolatsioonid

Meie kliimatsooni nõuded hüdroisolatsioonide paigaldamiseks

 

Levinumad vead projekteerimisel

Levinumad vead SBS lamekatuste projektides

Levinumad vead PVC katuse projektides

Levinumad vead hüdroisolatsiooni projektides

Levinumad vead viilkatuste projektides

Näited vigadest, milleni viivad vead ehitusprojektides

Veest märgunud hooned, hallitus, hais, niiskusest lagunevad ja mädanevad katusekonstruktsioonid

 

Lamekatuse kihid

Aurutõke

Katuse kalded

Lombid katusel ja nende mõju võrdluses lume ja jääkoormustega

Soojustus

Tuulutus

Kinnitus

 

Katuse sõlmlahendused

Äravoolusüsteemid

Parapettid

Liitumine vertikaalpindadega

Läbiviigud

Katuseaknad ja -luugid

Käigurajad ja päikesepaneelide alused

Uued katusetööde Hea tava nõuded

 

Polyurea (polükarbamiid) hüdroisolatsiooni lahendused

Mis materjal see on, kuhu ja kuidas?

Lahendused, lähenemine, eelised ja uued võimalused

 

Katused, terrassid ja nende võimalikud polyurea-lahendused

Erinevad võimalused katuste ja terraside ehitamisel

Uued lahendused, mida materjal võimaldab

 

Probleemid rõdude, terrasside, pööratud katuste, parkimismajadega

Triflex GmbH & Co. KG PMMA vedelplasti kasutamine

Tehnilised lahendused ehitamisel:

Aknad, uksed, seinaliited näidetel

Piirde- ja läbiviiguliited näidetel

Rõdud, terrasid näidetel

Katused, pööratud katused

Parkimismajad

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

4,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses