Archived: Katuse kavandamine. Katuseehitusreeglid EVS 920-1, EVS ja RYL

Lühikirjeldus:

Eesti ehitusturul on ootel uued katuse standardid EVS 920-5 ja RIL 107-2022. Nende jõustumise ettevalmistumiseks pakume osalejatele koolitust, mille käigus saab tutvuda juba jõustunud Standarditega ja Katuseehitusreeglite EVS 920-1 uusversiooniga. Katuseehitusreeglite “uuendatud katuseehituse terminoloogia ja üldnormide loogika püüab Eestis esmakordselt hõlmata nii kaldkatuste kui lamekatuste valdkonnas kasutatavaid termineid ja katuseehituse üldpõhimõtteid” (eesti standardimis- ja akrediteerimiskeskus). Uuenenud on katuseehituse terminoloogia, katuste kavandamise, ehitamise ning hooldamise üldnõuded.
Кoos sellega jagab lektor oma kogemusi lame- ja kaldkatuste edukate ja ebaõnnestunud projektide realiseerimisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Katuse nõuded

Uued Eesti Standardid EVS 920-1:2021 ja EVS 920-6:2021

Uued RYL 2022 tulenevad nõuded

Näiteid erinevatest nõuetest ja nende erinevustest

Nõuded niiskustehnilisele toimivusele Eesti Standardis ja Hea tava nõuetes

 

Soovitatavad ja mittesoovitatavad lahendused

Lamekatused, haljaskatused, pööratud katused

Miks ei soovitata suletud konstruktsioone

Soojustused

PVC katused

Viilkatused

Terrassid, rõdud

Vedelplast

Kuidas vältida Lennusadamaga sarnaseid juhtumeid

Nõuded materjalidele

Katuse kalded

Katuste tuulutus

 

Parapett ja fassaadi kaitse

 

Enamlevinud vead ja puudused

Tagajärjed, mis tekivad puudustest projektis ja katuse töödes

Tagajärjed, mis tekivad materjalide valest kasutamisest vales keskkonnas

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses