Archived: Kaldkatuste tehnoloogiad. Katusekonstruktsioonide ehitus

Lühikirjeldus:

Koolitsel käsitletakse erinevaid kaldkatuste kujusid ja konstruktsioone ning nende eripärasid. Antakse ülevaade klassikalistest puusepa liidetest (tappidest), mida võib näha rekonstrueeritavatel pööningutel. Kõikide katusekonstruktsioonide puhul vaadeldakse konkreetseid näiteid, et mõista, milliste jõududega katused mõjutavad allpool paiknevaid konstruktsioone

 

KOOLITUSE KAVA

 

Erinevad kaldkatuste kujud ja konstruktsioonid ning nende eripärad

Sarikate ja penniga katus

Toolvärgiga katus

Pärlinitega katus

 

Klassikalised puusepa liited (tapid)

milliste jõududega katused mõjutavad allpool paiknevaid konstruktsioone

 

Praktilised näited

 

Ristkiht-naelpuit MHM Eestis

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

5,1 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses