Archived: Kaldkatuste tehnoloogiad. Aluskatuse ehitus

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus

Tuulesuunajate ja tuuletõke

 

Materjali valiku põhimüted

Aluskatte valik

Näited aluskatetest mis ei vasta nõuetele

 

Ehitamise tehnoloogiad

Aluskatte paigaldus erinevate katusekatete alla

Tuulutusliistu paigaldus erinevate katusekatete alla

Roovitiste paigaldus erinevate katusekatete alla

 

Praktilised näited

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses