Archived: Kaevetööde tehnoloogia. Praktilised lаhendused ja õiguslikud alused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv Koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kaevetöö mõiste ja õiguslikud alused

Mõisted

Kaevetöid reguleerivad õigusaktid, juhendid ja juhised

Praktikas esinevad vead

 

Kaevetööde ettevalmistus tellija ja töövõtja poolt

Hangete ettevalmistus ja läbiviimine

Dokumendid kaevetööde ettevalmistamise etapis

Ettevalmistustööd ja nende spetsiifika

 

Kaevetööde läbiviimine. Tehnoloogilised nõuded

1. Kaevetööde läbiviimine. Tehnoloogilised nõuded

Praktika avalikult kasutatavatel teedel või avalikult kasutuses olevatel erateedel

Katete taastamise erisused

Avariikaevetööde erisused

2. Kaevetööde läbiviimine. Tehnoloogilised nõuded

Praktika kommunikatsioonide paigaldamisel avalikul territooriumil ja

avalikult mitte kasutuses oleval territooriumil

 

Tööde dokumenteerimine

Kaevetööde projektdokumentatsioon

Ehitustööde dokumenteerimine

Dokumentide vorminõuded

Praktikas esinevad vead ja nende vältimine

 

Tööohutuse nõuded kaevetöödel

Töö- ja tervisohutuse nõuded kaevatööde teostamisel

Praktikas esinenud puudused

Liiklusohutuse ja kõrvaliste isikute ohutuse tagamine

Praktiline käsitlemine

 

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 12.03.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab viimastest seadusandluse muudatustest, ja mõistetest, oskab rakendada juhendid ja juhised, ettevalmistada dokumente hange läbi viimiseks, teeb kaevetööde ettevalmistustööd, teab kaevetööde ja kommunikatsioonide paigaldamise tehnoloogiaid, oskab lugeda kaevetööde projektdokumentatsiooni ja koostada ehitustööde dokumente, tunneb tööohutuse nõudeid ja oskab vältida peamisi vigu

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

175.00  + km

5,1 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks