Archived: Kaasaegsed vesiküttesüsteemid. Nõuded projektile. Arvutused

Lühikirjeldus:

Koolituskava on koostatud kehtivate seaduste, määruste, standardite ja nõuete ehenergiatõhusustele hoonetele alusel

 

Sihtrühm:

projekteerijad, ehitajad, energiaaudiiti tegijad, järelevalve teostajad, ehituseksperdid

 

Lektor:

Aivar Rant, volitatud kütte- ja ventilatsiooniinsener EKR tase 8, TTÜ lektor, raamatu “Hoonete küte” üks autoritest

 


 

KOOLITUSE KAVA

 

Köetavate hoonete sisekliima nõuded

Sisseõhuparameetrid. Välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT)

Piirdekonstruktsioonide U-arvud, nende normatiivsed ja soovituslikud väärtused

(VV määrus “Energiatõhususe miinimumnõuded”)

 

Soojuskaod

Soojuskadude suurust mõjutavad tegurid

 

Nõuded kütte projektile

Kehtivad normatiivdokumendid

Kütte projekteerimise etapid ja projekti staadiumid

 

Kaasaegsed küttesüsteemid

Küttesüsteemi valik. Kriteeriumid. Vesiküttesüsteemide liigitus

Soojuskandja arvutuslikud parameetrid

Madalatemperatuurilised küttesüsteemid

 

Kaasaegsed küttekehad

Küttekehade valik. Iseärasused

Soojusväljastust mõjutavad tegurid

Kiirgusküte. Lagi-, sein-, ja põrandaküttesüsteemid. Nende iseärasused ja arvutusalused

 

Mitme alternatiivse soojuallikaga küttesüsteemid

Lahendused. Iseärasused

Süsteemide eripärad. Nõuded

Vana kütte süsteemi üleviimine alternatiivsetele soojusallikatele: kas kaasajastamine või mitte?

Soojusallika valiku kriteeriumid (VV määrus “Energiatõhususe miinimumnõuded”)

 

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides

Hüdrauliline tasakaalustamine. Tasakaalusventiilid

Milline on õigesti tasakaalustatud süsteem?

 

Tsentraalne reguleerimine

Pumbasegamissõlm, reguleerventiilid, KVS-arv, reguleerimisulatus, rõhu suhtarv

Reguleerventiilide valiku alused

 

Järelreguleerimine

Termostaatventiilid. neile esitatavad nõuded

Dünaamiline radiaatorventiil

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 10.10.2019

 


Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

5,6 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses