Archived: Kaasaegsed vesiküttesüsteemid. Nõuded projektile. Arvutuslikud parameetrid

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

Koolituse kava on koostatud viimaste seaduste, määruste ja standardite muudatuste valguses: standard 2016 EVS 844-2016 (küttesüsteemid), energiatõhususe nõuete muudatused ja muud

 

KOOLITUSE KAVA

 

Köetavate hoonete sisekliima nõuded

Siseõhuparameetrid. Välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT)

Piirdekonstruktsioonide U-arvud, nende normatiivsed ja soovituslikud väärtused

(VV määrus “Energiatõhususe miinimumnõuded”)

 

Soojuskaod

Soojuskadude suurust mõjutavad tegurid

 

Nõuded kütte projektile

Kehtivad normatiivdokumendid

Kütte projekteerimise etapid ja projekti staadiumid

 

Kaasaegsed küttesüsteemid

Küttesüsteemi valik. Kriteeriumid. Vesiküttesüsteemide liigitus

Soojuskandja arvutuslikud parameetrid

Madalatemperatuurilised küttesüsteemid

 

Kaasaegsed küttekehad

Küttekehade valik. Iseärasused

Soojusväljastust mõjutavad tegurid

Kiirgusküte. Lagi-, sein-, ja põrandaküttesüsteemid. Nende iseärasused ja arvutusalused

 

Mitme alternatiivse soojuallikaga küttesüsteemid

Lahendused. Iseärasused

Süsteemide eripärad. Nõuded

Vana kütte süsteemi üleviimine alternatiivsetele soojusallikatele: kas kaasajastamine või mitte?

Soojusallika valiku kriteeriumid (VV määrus “Energiatõhususe miinimumnõuded”)

 

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides

Hüdrauliline tasakaalustamine. Tasakaalusventiilid

Milline on õigesti tasakaalustatud süsteem?

 

Tsentraalne reguleerimine

Pumbasegamissõlm, reguleerventiilid, KVS-arv, reguleerimisulatus, rõhu suhtarv

Reguleerventiilide valiku alused

 

Järelreguleerimine

Termostaatventiilid. Neile esitatavad nõuded

Dünaamiline radiaatorventiil

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.07.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab hoone küttesüsteemide projekrteerimist ja sisekliima parameetrite reguleeritava seadusandlust,
erinevate küttesüsteemide omadusi ja nende mõju hoonetele, oskab valida õiget, sh.alternatiivset, küttesüsteemi ja küttekeha, arvestades sissekliima nõudeid, oskab kasutada arvutusskeeme kütte projekteerimisel, oskab üle viia vana kütte süsteemi alternatiivsetele soojusallikatele, valdab erinevate küttesüsteemide reguleerimise tehnoloogiatega, saab analüüsida küttesüsteemide paigaldamisega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

5,6 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses