Archived: Kaasaegsed rõhuvahesüsteemid/ülerõhk. Uus standard EVS EN 12101-13:2022 ja arvutused

KOOLITUSE KAVA

 

Suitsutõrje süsteemide üldpõhimõtted

Suitsutõrje reguleerimisala

Uued standardid

Suitsutõrje eesmärgid

Suitsutõrje meetodid ehitises

 

Rõhuvahesüsteemide põhimõtted

Reguleerimisala

Rõhuvahesüsteemide põhimõtted, teoreetilised alused

Rõhuvahesüsteemide projekteerimise kriteeriumid ja nõuded

Rõhuvahesüsteemide komplektid (KITs)

Praktilised näited

Rõhuvahesüsteemide kasutuselevõtt (testimine ja mõõtmine) vastavalt EVS EN 12101-13:2022

 

Rõhuvahesüsteemide projekteerimine

Uue standardi EVS EN 12101-13:2022 olulised nõuded

Olulised terminid ja ühikud projekteerimisel

Süsteemi valik: konstante õhuhulk ja muutuv õhuhulk

Skeemid, õhu väljalaske süsteem: passiivne või aktiivne

Skeemide näidised

Arvutuse alused ning dimensioneerimine

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 13.04.2023

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses