Archived: Kaasaegsed küttesüsteemid. Tehnilised lahendused ja paigaldusviisid

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA

 

Polümeermaterjalide omadused, kasutamine ehituses ja püsivus

 

Polümeerid, olemus, definitsioonid ja tüübid

Polümeeride klassifikatsioonid

Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused

 

Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid ja nende omadused

Plastid

Vahud

Mullmaterjalid

Kiled

 

Erinevate polümeermaterjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes

 

II OSA

 

Kehtivad nõuded ja standardid

Plastmaterjalide teistega materjalidega toimimine

kiirguskütte(jahutuse)süsteemid

Põrandaküte

Seinküte

Lagiküte

 

Tehnilised lahendused

Termiliselt aktiivsed hooned

Erinevate soojusallikate kasutamine

 

Paigaldusviisid, EN 1264

Kiirgusküttesüsteemide käikulaskmine

Mõningaid arvutusnäiteid

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

7,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

5,65 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks