Kaasaegsed eluhoonete ventilatsioonisüsteemid. Kavandamine, paigaldamine, dokumenteerimine.

Eesmärk: 

Kaasaegsed ventilatsioonisüsteemid ja nende paigaldus eluhoonetes

Lühikirjeldus: 

Kvaliteetne õhuvahetus on vajalik igas elamu- või majapidamisrajatises. Selleks tuleb arvutada selle parameetrid ja koostada diagrammi õhuvoolu läbimise kohta ruumis. Koolitusel räägitakse teile, kuidas ventilatsioonisüsteemid on kavandatud, ja loetleme, millistele regulatiivsetele dokumentidele tuleks tugineda. Samuti saate teada, kuidas valida materjale. Need soovitused aitavad nii neid, kes otsustavad kogu töö oma kätega teha, kui ka neid, kes kontrollivad ehitajaid.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ventilatsioonisüsteemid. Regulatiivsed dokumendid

Torustik ja toruosad

Nõuded materjalide valikul. Materjalide komplekteerimine vastavalt projektile

Nõuded ventilatsionisüsteemide paigaldamisel

 

Ventilatsioonisüsteemide tüübid. Kavandamise erisused

Tsentraalkanaliga ventilatsioonisüsteemid

Ventilatsiooni kollektorsüsteemid

 

Ventilatsioonisüsteemide planeerimine

Õhuhulkade valik

Õhuvahetuse bilanss

 

Torustiku planeerimine

Õhujaoturite asukohtade valik

Seadmete ja mürasummutite valik

 

Ventilatsiooniprojekt

Dimensioneerimine

 

Õhukanalite paigaldamise tehnoloogiad. Kvaliteedinõuded

Õhukanalite kinnitamine

Õhulekete tuvastamine ja hindamine

Paigalduse kvaliteet ja selle hindamine

Koostekvaliteedi hindamine

 

Enim levinud vead

Ehitusvead, mis mõjutavad süsteemide töö kvaliteeti ekpluatatsioonis ja üleandmisel

 

Dokumenteerimine ja üleandmine

Kaetud tööde akt

Ventilatsiooni mõõdistuspotokoll

Ehituspäevikud

Fotod ja teostusjoonised

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab ventilatsionisüsteemide regulatiivsetest dokumentidest, sh nõuetest materjalide valikul ning paigaldamisel, oskab planeerida ventilatsioonisüsteeme ja torustikke, oskab lugeda ventilatsiooniprojekte, oskab paigaldada ja kinnitada õhukanaleid, oskab hinnata paigalduse kvaliteedi, oskab ventilatsioonisüsteemide dokumenteerimist ja üleandmist, oskab valida parima tehnilise lahenduse arvestades eelnevat vigade praktikat

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks