Jahutussüsteemide tõhusus. Targad lahendused

KOOLITUSE KAVA

 

Jahutus ja selle energiatõhusus

Jahutus ja sisekliima

Ilmne- ja varjatudsoojus

Millest sõltub jahutuse neto võimsus ja -energiakasutus.

Millest sõltub jahutuse primaarenergia võimsus ja -energiakasutus.

 

Tänapäevased jahutussüsteemid

Passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning kasutuse iseärasused

Vabajahutus

Passiivjahutus

Kaugjahutus

Energiavaiad

 

Fancoilide valiku põhimõtted

Jahutussüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead

Jahutuse mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele

 

Soovitused

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

15.10.2020
199.00  180.00  + km

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks