Archived: Jahutussüsteemide tõhusus. Targad lahendused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Eesmärk:

anda teadmisi tänapäevastest jahutussüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele, kaugjahutusest, liginullenergiahoone kavandamisest jms.

Lühikirjeldus:

tutvustatakse liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda jahutus. Kuidas valida erinevaid jahutussüsteeme, fancoile, jahutuspalke, VRV süsteeme jms. Millal kasutada vabajahutus. Energiavaiade kasutamise iseärasused. Kaugjahautuse iseärasustest. Millest sõltub suvine ruumiõhu temperatuur ja mida teha, et suvel ei oleks ruumides liiga palava. Kuidas oleks võimalik kasutada soojuspumpsüsteeme ruumide jahutamiseks

 

KOOLITUSE KAVA

 

Jahutus ja selle energiatõhusus

Jahutus ja sisekliima

Ilmne- ja varjatudsoojus

Millest sõltub jahutuse neto võimsus ja -energiakasutus.

Millest sõltub jahutuse primaarenergia võimsus ja -energiakasutus.

 

Tänapäevased jahutussüsteemid

Passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning kasutuse iseärasused

Vabajahutus

Passiivjahutus

Kaugjahutus

Energiavaiad

 

Fancoilide valiku põhimõtted

Jahutussüsteemide automaatika ja seadistamine. Enam levinud vead

Jahutuse mõju energiatõhususarvule ja liginullenergia hoone miinimumnõuete täitmisele

 

Soovitused

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda jahutus, teab passiiv- ja aktiivjahutuspalkide tööpõhimõtted ning neende kasutuse iseärasused, oskab valida erinevaid jahutussüsteeme, fancoile, jahutuspalke, VRV süsteeme jms., oskab arvutada jahutuse primaarenergia-, neto võimsus ja -energiakasutust, oskab projekteerida ja seadistada jahutussüsteeme, arvestades suvise ruumiõhu temperatuuri nõudeid, oskab kasutada soojuspumpsüsteeme ruumide jahutamiseks, oskab valida õige jahutussüsteemide automaatika ja seda seadistada

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

5,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks