Archived: Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded hoone kanalisatsioonile

Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon”

Normdokumendid

Standardid EVS-EN 1541; EVS-846; D1

Terminid

 

Nõuded materjalidele

Kanalisatsioonisüsteemi materjalidest tingitud kasutusvaldkonnad

Valiku kriteeriumid

 

Hoone kanalisatsioonisüsteemide paigutamise tehnoloogia

Paigutamise põhimõtted

Hoonekanalisatsiooni ventileerimine

Torustiku soojuspikenemine

Kanalisatsiooni paigaldamine, kinnitamine ja ankurdamine

 

Kanalisatsiooni paigaldise/paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll

Torustiku vee- ja gaasitiheduse testimine

 

Müra ja tuleleviku tõkestamine hoone kanalisatsioonis

Nn dB kanalisatsioonist

 

Hoone sademeveepüstik

Püstiku rajamine

Materjalid

Soojuspikenemine

Kinnitamine ja ankurdamine

 

Sademeveekanalisatsiooni püstiku paigalduse hindamine ja kvaliteedikontroll

Torustike isoleerimisest, isolatsioonitöö kvaliteedikontroll

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 26.11.2019

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

3,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses