Archived: Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded hoone kanalisatsioonile

Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon”

Normdokumendid

Standardid EVS-EN 1541; EVS-846; D1

Terminid

 

Nõuded materjalidele

Kanalisatsioonisüsteemi materjalidest tingitud kasutusvaldkonnad

Valiku kriteeriumid

 

Hoone kanalisatsioonisüsteemide paigutamise tehnoloogia

Paigutamise põhimõtted

Hoonekanalisatsiooni ventileerimine

Torustiku soojuspikenemine

Kanalisatsiooni paigaldamine, kinnitamine ja ankurdamine

 

Kanalisatsiooni paigaldise/paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll

Torustiku vee- ja gaasitiheduse testimine

 

Müra ja tuleleviku tõkestamine hoone kanalisatsioonis

Nn dB kanalisatsioonist

 

Hoone sademeveepüstik

Püstiku rajamine

Materjalid

Soojuspikenemine

Kinnitamine ja ankurdamine

 

Sademeveekanalisatsiooni püstiku paigalduse hindamine ja kvaliteedikontroll

Torustike isoleerimisest, isolatsioonitöö kvaliteedikontroll

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 13.10.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab hoone kanalisatsioone nõudeid ja standardit EVS-EN 1541; EVS-846; D1, teab kanalisatsioonisüsteemi materjalide valiku kriteeriume, oskab paigutada, kinnitada ja ankurdada hoone kanalisatsioonisüsteeme tehnoloogiaga kooskõlas, oskab rajada hoone sademeveepüstiku ja hinnata selle kvaliteedi, oskab teha torustike isoleerimist ja teostada selle kvaliteedikontrolli, oskab testida oma töö tulemuse ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks