Archived: Hoonete hüdroisolatsioon. Maa-alused konstruktsioonid

Lühikirjeldus: Hoonete osade hüdroisoleerimisel puuduvad Eestis täpsed reeglid. Projekteerijatel ja ehitajatel tuleb ise iga kord välja mõelda, millist tüüpi hüdroisolatsiooni ja millise tehnoloogiaga paigaldada. Eriti keeruline olukord on hoonete maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimisega, kuna need asuvad tihti veesurvelises ja agressiivses keskkonnas.

Mõned soovituslikud normid võib leida RYL-ist (aga see ei kuulu Euroopa nõuete nimekirja) või Saksamaa DIN-ist (mis on just Euroopas aktsepteeritud).

Meie koolitusel annab lektor vastavate insener-tehniliste lahenduste ülevaate, et aidata projekteerijatel ja ehitajatel nende töös teostada hüdroisolatsioonilahendusi Euroopa nõuete raames ja tuginedes ka vastavale normdokumendile

Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, eksperdid, järelevalve teostajad, tellijad, kaudselt hüdroisolatsioonimaterjalide tootjad ja müüjad

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hüdroisolatsioonimaterjalid

Ehituslikud nõuded

Mõjud ja kasutusklassid

Hüdroisolatsioonimaterjalid ja nende töötlemine

 

Projekteerimise alused

Maa-aluste ehitisosade hüdroisoleerimine W1-E puhul

Maa-aluste ehitisosade hüdroisoleerimine W2-E puhul

Maa-aluste katuste hüdroisoleerimine W3-E puhul

Soklite kui ka seina all ja sees olevate ehitisosade hüdroisoleerimine W4-E puhul

Põranda- ja seinahüdroisolatsiooni üleminek

Läbiviikude ja deformatsioonivuukide hüdroisoleerimine

Valguskastide ja välistreppide hüdroisoleerimine

Tagasitäide

Renoveerimine

 

Maa-aluste ehitisosade rullmaterjalidega hüdroisoleerimine

Üldised reeglid

Bituumen ja polümeerbituumen-rullmaterjalides hüdroisolatsioonid

Plastrullmaterjalidest hüdroisolatsioonid

Põranda- ja seinahüdroisolatsiooni üleminekute teostused

Läbiviikude, deformatsioonivuukide jm hüdroisoleerimine

 

Maa-aluste ehitisosade vedelplastidega hüdroisoleerimine

Ainespetsiifilised reeglid

Polümeerbituumenkatted (PMBC) ja mineraalsed hüdroisolatsioonid (MDS)

Vedelplastid

 

Vigade analüüs

 

Teadmiste testimine

 


 

Osalejate koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata. Loengul mitteosalemisest palume teatada hiljemalt 3 päeva ette.

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses