Archived: Hoonete hüdroisolatsioon: rõdud ja terrassid

Korduv Koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Rõdud. Hüdroisolatsiooni lahendused

Rõdude külmasillad

Rõdude hüdroisolatsioonimaterjalid

Rõdude drenaaž

Rõdudelt vee ärastus

Rõdude liited

Rõdude piirded

Rõdude katted

 

Terrassid. Hüdroisolatsiooni lahendused

Terrasside konstruktsioonid

Maapinna niiskuse mõju terrassidele

Terrasside soojustus

Katusterrasside hüdroisolatsioonimaterjalid

Katusterrasside kattekihid

Terrasside vee ärastus

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu saab teadmisi:
Rõdude hüdroisolatsiooni lahendustest
Rõdude külmasildadest ja drenaažist
Rõdude hüdroisolatsioonimaterjalidest ja katetest
Terrasside hüdroisolatsiooni lahendustest
Terrasside konstruktsioonidest. Nende soojustusest ja vee ärastusest
Katusterrasside hüdroisolatsioonimaterjalidest ja kattekihtidest

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses