Archived: Hoonete ehitamisel enam levinud vead ja renoveerimistöödega seonduvad probleemid

Lühikirjeldus: 

Koolitusel räägitakse hoonetel enam levinud ehitusfüüsikalistest vigadest, renoveerimistöödega seonduvatest probleemidest ja antakse soovitusi, kuidas neid vältida
Koolituse esimene osa on pigem teoreetiline, teine – praktiline

 

KOOLITUSE KAVA

 

Olulised ehitusfüüsikalised parameetrid

Vead konstruktsioonide kaupa

vundamendid,

seinad,

avatäited,

põrandad,

katus

Renoveerimisega seonduvad probleemid ja lahendused

 

Probleemid hoone piirdetarindite niiskusega

Kaldkatustarindite niiskustehniline analüüs

Lamekatustarindite niiskustehniline analüüs

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses