Archived: Hoonesisesed veesüsteemid. Paigaldamine. Ühendamine. Dokumenteerimine

Lühikirjeldus: 

Lektor on suure kogemusega praktik. Koolituse käigus ta jagab osalejatega tema kogemuse kaasaegsete tarbeveesüsteemide kavandamisel kasutatavate torumaterjalide, liitmikke ja ühendusviise kohta, tutvustab üldstandardi EN 806 sätestatuga ja annab soovitusi, millega tuleb paigaldamise käigus arvestada (erijuhid)
Teie saate teada, kuidas läbi viiakse torustike katsetamine (erinevad surveproovide viisid). Tutvute vastava dokumentatsiooni koostamise reeglitega

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kehtivad standardid

Nõuded materjalidele. Materjalide valiku põhimõtted

 

EN 806. Hoonesiseste tarbeveesüsteemide ehitamine

Paigaldusviisid

Liitmike ja torude ühendamine

Katsetamine

Ehitustööde dokumentatsioon

 

Nõuded ja tehnilised lahendused hügieenilisuse tagamiseks tarbeveesüsteemides

Dimensioneerimine

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses