Archived: Hoonesisesed tarbeveesüsteemid. Tehnilised lahendused ehitamisel

Õppe sisu:

Tutvume polümeermaterjalide omadustega ja nende kasutustingimustega

Vaatleme kaasaegsetes tarbeveesüsteemides kasutatavaid torumaterjale, liitmikke ja ühendusviise

Saame teadmisi tarbeveesüsteemide kavandamisest ja ehitamisest hügieenilisuse aspektis lähtudes. Millised ohud võivad esineda ja kuidas neid vältida

Tutvume erinevate torumaterjalide standartidega ja elastsete plasttorude paigaldamise eripäradega

Vaatleme hoonesiseste tarbeveesüsteemide üldstandardi EN 806 lühirefereeringu. Millega tuleb paigaldamise käigus arvestada

Saame teada, kuidas läbi viiakse torustike katsetamine (erinevad surveproovide viisid). Dokumentatsioon

 

ÕPPE KAVA

 

I OSA

 

Polümeermaterjalide omadused, kasutamine ehituses ja püsivus

 

Polümeerid, olemus, definitsioonid ja tüübid

Polümeeride klassifikatsioonid

Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused

 

Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid ja nende omadused

Plastid

Vahud

Mullmaterjalid

Kiled

 

Erinevate polümeermaterjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes

 

II OSA

 

Kehtivad standardid

Nõuded materjalidele. Materjalide valiku põhimõtted

 

EN 806. Hoonesiseste tarbeveesüsteemide ehitamine

Paigaldusviisid

Liitmike ja torude ühendamine

Katsetamine

Ehitustööde dokumentatsioon

 

Nõuded ja tehnilised lahendused hügieenilisuse tagamiseks tarbeveesüsteemides

Dimensioneerimine

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses