Archived: Hoone sisekliima ja välispiirded. Niiskustehniline toimivus

KOOLITUSE KAVA

 

Hoonete sisekliima ja välispiirete niiskustehniline toimivus

Hoone sisekliima parameetrid, Millega ja kuidas mõõta

Esitatavad nõuded

Niiskustehnilised parameetrid

Põhilisemad probleemid ja lahendused

 

Hoonete piirdetarindite niiskustehniline analüüs

Seinatarindite niiskustehniline analüüs

Katus-terrasside niiskustehniline analüüs

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

260.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses