Archived: Hoone kaasaegsed kaugjahutussõlmed ja kaugküte soojussõlmed

KOOLITUSE KAVA

 

Soojus- ja jahutuskoormused

Seadused, määrused, terminid

Terminitest lühidalt

Hoone soojuskoormuse arvutamise meetodid

Hoonete küte, sooja tarbevesi ja ventilatsiooni küte. Võimsused

Hoone jahutuskoormuse arvutamise meetodid

Hoone ruumide ja ventilatsiooni jahutus. Võimsused

 

Hoone kaugjahutus ja jahutussõlmed 

Juhendmaterjalid, seadused, määrused, terminid

Terminid, sõnavara

Kaugjahutuse põhimõtted ja eelised

Ruumi nõuded ja vajadused

Kaugjahutuse temperatuurid ja rõhud

LOW delta T syndrome

Kaugjahutuse sõlme komponendid

Hüdraulilised ühendusskeemid, näited

 

Kassaegsed soojussõlmed 

Seadused määrused, erialane kirjandus

Soojussõlmede põhimõtted

Soojussõlmede tarbevee ühendusskeemid – tarbevee mahutid ja boilerid

Alternatiivne soojusallikate kasutamine koos soojussõlmega

Soojussõlmede erinevad ühendusskeemid (Soome ja Rootsi turu näitel)

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 09.03.2023

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

5,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses