Archived: Heitsoojuse kasutamise tehnilised võimalused. Näited

KOOLITUSE KAVA

 

Heitsoojuse kasutamise tehnilised võimalused

Olulisemad ja suuremad heitsoojuse allikad, sh Eestis

Tehnilised seadmed heitsoojuse kasutusele võtuks

Heitsoojuse potentsiaal ja selle arvutus

Takistused heitsoojuse kasutuselevõtmiseks

 

Kaugküttesüsteemid ja sealse heitsoojuse kasutusvõimalused

Paralleeltarbimise vältimine

Heitsoojuse kasutamise näiteid teiste riikide kogemustel

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

160.00  + km

3 TP - ESTIS kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses