Archived: Hea ehitustava kohtupraktikas

Projektijuht

Robert Juhanson

+372 5197 6703

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

Ehitustööde üldiste kvaliteedinõuete (RYL) kasutamine Eesti kohtupraktikas, hea projekerimistava eiramise seosed ehitusvigadega, ehitaja kui arendaja/müüja vastututs, puuduste likvideerimise maksumus. Näited

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hea ehitustava kui jas muutuv mõiste

Ehitustööde üldiste kvaliteedinõuete (RYL) kasutamine Eesti ehituspraktikas

Ehitise puudused ja ehitise nõuetekohasus

Hea projekteerimistava eiramise seosed ehitusvigadega, näited

 

Ehitaja vastutus ebapiisava projekti korral, näited

Ehitaja ajatundlikkuskohustus

Ehitaja selgitamiskohustus, näited

Ehitaja kui arendaja/müüja vastutus, näited

Ehituse vaeg- ja garantiitööd

 

Kohtukaasused

Hea ehitustava ja ehituslikud puudused

Ohutuspõhimõtte rikkumised

Maksumusekspertiisid, puuduste likvideerimise maksumus

 

Ehitise audit või ehtiustehnilise ekspertiis

Ehitise auditi ja ehitusekspertiisi eesmärgid

Mida saab auditi ja ehitusekpertiisiga tõendada?

Kuidas saada infot auditi või ehitusekspertiisi tellimiseks?

Kuidas ennetada kohtuekspertiisi?

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Robert Juhanson

+372 5197 6703

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks