Archived: Geotehnilised arvutused infrastruktuuri objektidel

Lühikirjeldus: 

Loengus käsitletakse erinevate teede ja raudteede püsivusarvutusi , mis jäävad KAP programmi piirest välja. Samuti antakse ülevaade, kuidas naabermaades infrastruktuuri objektide püsivuse probleeme lahendatakse

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sissejuhatus geotehnilistesse arvutustesse

Geoloogiliste uuringute valik

Stabiilsusarvutused

Vajumisarvutused

 

Teed, raudteed ja platsid

Teemulde stabiilsus ja vajumid

Raudteemulde stabiilsus ja vajumid

Platside ja lennuväljade stabiilsus ja vajumid

Kaevikud

 

Eesti geotehnika rahvusvahelises võrdluses

Soome ja Rootsi geotehnika eripärand

Geotehnika Kesk-Aasias

 

Teadmiste kordamine ja diskussioon

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

5,4 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses