Archived: Geotehniline projekteerimine: säästlikud vundamendid. Ratsionaalsemaks muudetud vundamentide arvutus

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus:

Lektor tema doktoritöös kogus infot ligi 200 hoone vundamendi kohta koos geoloogiliste uuringutega. Mitmel hoonel oleks saanud teha parema uuringu tulemusena säästvama vundamendi lahenduse, kui hoonele projekteeriti ja ehitati. Oli ka hooneid, mille projekteerimisel oli projekteerija liiga kergekäeliselt madalvundamendist loobunud ja projekteerinud hoonele vaivundamendi. Nende teemade arutamine peab aidata edasipidi säästa kõigi aega ja raha.

Optimaalsest geoloogiliste uuringute mahust hoonetele. Kes koostab Eestis uuringute kava? Kas uuringuaruandes esitatu on lõplik tõde? Kas ja kui palju on uuringutega võimalik säästa ehitushinnast? Kas sõnade vajumine ja vundamendid ühes lauses kasutamine on tänasel päeval tellijate jaoks välistatud – isegi kui räägime normide piires hoone vajumistest. Kas ilma vaiadeta ei saagi enam vundamente ehitada? Ratsionaalsemaks muudetud vundamentide arvutusi reaalsete objektide näitel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Säästliku vundamendi standardid ja nõuded

 

Geotehniline projekteerimine piirseisundite meetodil – madalvundamendid ja vaiavundamendid

Kande- ja kasutuspiirseisundid

Arvutusvariandid

Paigutiste ja deformatsioonide piirväärtused

 

Ehitiste vajumid ja vajumite ebaühtlust iseloomustavad suurused ja nende piirväärtused

(kas sõnade vajumine ja vundamendid ühes lauses kasutamine on tänasel päeval tellijate jaoks

välistatud isegi, kui rääkida normide piires hoone vajumitest)

Ehitiste ebaühtlased vajumid ja nende põhjused

Insenri roll vundmamendi lahenduse valikul

Ilma vaiadeta vundamente ehitamine

 

Ratsionaalsemaks muudetud vundamentide arvutusi reaalsete objektide näitel

Näited Eestist

Praktilised lahendused

 

Geotehniliste uuringute optimaalne maht hoonetele. Uuringute kava ja aruanne

Geotehniliste uuringute meetodid, nõuded ning soovitused (Eurocode 7-s)

Optimaalse mahu hindamine hoone ja uuringu maksumusest

Eestis uuringute kava koostamise eest vastutavad isikud

Uurimisaruandes esitatud andmete ümberlükkamatus

Välikatased, Eestis enim kasutatud ja soovitatavad meetodid vundamentide arvutamiseks

Laborikatsete vajadus

Säästlikud vundamendid ja geotehniliste uuringute roll

 

Ehitushinda säästmine uuringute abil. Praktilised soovitused

Näiteid Eestist. Praktilised lahendused madal- ja vaivundamentidele

Levinumad vead nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames: oskab rakendada säästliku vundamendi standarte ja nõudeid, oskab projekteerida madalvundamendid ja vaiavundamendid, oskab valida vundmamendi lahendust, oskab ehitada Ilma vaiadeta vundamente, oskab uuringute abil ehitushinda säästa, oskab vältida vigu projekteerimise etapil

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks