Archived: Geotehnika olemus. Hoonete ja pinnase deformeerimise põhjused

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Geotehnika teke ja olemus maailmas, NSVL-is ja Baltimaades

Hoonete ja rajatiste deformatsioonid

Geotehnika side vundamendiehituse, pinnasemehhaanika,

insenergeoloogiaga ja kaljumehhaanikaga

Hüdrogeoloogilised skeemid. Kaevud

 

Eile ja täna – uuringumahud, projektlahendused, seadmed

Geotehnikat toetavad loodusseadused ja geotehnika ülesanded

Geotehnika Ürgajal, Vana-ajal, Keskajal, Uusajal ja täna

 

Näited – juhtunust Planeedil MAA ürgajast tänapäevani

 

Õnnestumiste ning ebaõnnestumise analüüs. Vaiade ja rostvärgi koostöö

Mida teha või kuidas õigesti teha?

Probleemid allmaarajatiste ehitamisel

Kuhu kulutada raha – uurimisse, mõtlemisse või betooni?

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 06.02.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab geotehnika ajalugu, hüdrogeoloogilisi skeeme, oskab analüüsida erinevaid projektlahendusi ja tehtud uuringuid, rakendades vastava seadusandluse, oskab kaalutleda tööde kulutust, analüüsida geotehniliste töödega seotuid riske ja vältida vigu

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses