Archived: Geodeetilised võrgud praktiku silme läbi

Lühikirjeldus: 

Eestis on olemas suur Maa-ameti andmebaas geodeetiliste võrkude kohta. Koolitusel tutvustame teid seda andmebaasi ning riiklikke ja kohalikke geodeetilisi võrke praktiku silmade läbi. Teeme selgeks, et kuidas võrgud jagunevad, milline on nende roll, kes on võrkude omanikud. Lektor A annab ülevaate võrkude rekonstrueerimise põhjustest ja kirjeldab, kuidas toimub rekonstrueerimine nii protseduurilises kui geodeetilises mõttes
Tutvustatame osalejaid olemasolevaid regulatsioone ja anname soovitusi, kuidas lahendada küsimused, mida pole reguleeritud, kuid mille kohta on töö käigus välja kujunenud „hea tava“
Selgitame, et millele pöörata tähelepanu arvutuste tegemisel ja kuidas kujundada tulemused aruanneteks
Samuti annab lektor ülevaate enam levinud vigadest, sest parem on vaadata, kuidas teised komistavad ja seejärel ise kindlamat jalgealust otsida

 

KOOLITUSE KAVA

 

Geodeetilised võrgud praktiku silme läbi

Normatiivaktid riiklikud ja kohalikud geodeetilised võrgud

Võrkude rekonstrueerimine

Geodeetiliste punktide ehitamine ja märgitüübid

Koordineerimise viisid – GNSS mõõtmised

Polügonomeetria

Geomeetriline nivelleerimine, andmete järeltöötlus – metoodika ja millele tähelepanu pöörata

Probleemid ja vead geodeesias

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses