Archived: Fassaadisoojustuse liitsüsteemid (SILS). Tehnilised lahendused projekteerimisel

Lühikirjeldus: 

Räägime materjali valiku printsiipidest, normidest, tuleohutusnõuetest, soojustussüsteemide sõlmedest, paigaldusest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Fassaadisoojustuse liitsüsteemid

Süsteemi valik

Süsteemi komponendid

 

Süsteemi niiskusreziim

Külmasillad soojustussüsteemides

Liited soojustussüsteemides

 

2017.a. tuleohutuse määruse nr.17 nõueded soojustussüteemide osas

Tuleohutusnõuded

Tuleohutusmeetmed soojustussüsteemides

 

Soojustussüsteemide paigaldus

Paigaldustehnoloogia

Paigalduse kontroll ja akteerimine

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses