Archived: Hoonete fassaadid. Projekteerimis- ja ehitusvead omanikujärelevalve vaatenurgast

KOOLITUSE KAVA

 

Krohv-, kivi-, looduskivi fassaadid, tuulduvad fassaadid, puitvoodrilauast fassaadid-,

sandwich-paneelidest fassaadid. Nende projekteerimis-ja ehitusvead

Väliskeskkonna ja valitud projektlahenduste mõju fassaadidele

Talvised krohvimistööd

Külmakindlus ja selle mõju krohvfassaadi ajalisele kestvusele ja hoone toimivusele

Valed lahendused vee ja niiskuskahjustuste tekkeks fassaadil

Fassaadide kinnitusvahendid ja nendega kaasnevad probleemid

Kõrghoonete fassaadid

Mere äärsete ehituste fassaadid

Hoone niiskustehniline toimivus (niiskus, vesi, hallitus jt.)

Tervist kahjustavad tööd ja terviseriskid

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 21.12.2020

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

6,7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses