Archived: Ettevõtete energia ja ressursiauditid ning suurettevõtete energiaauditid

KOOLITUSE KAVA

 

Energia- ja ressursiauditi eesmärk ja metoodika

Suurettevõtete energiaauditid

Auditite mudelid

Auditite sisu ja koostamiseks vajalikud lähteandmed

Mõõtmised ja nende korraldamine

 

Energia ja ressursiauditite ning suurettevõtete energiaauditite näiteid

Näiteid elluviidud projektidest

Vead ja soovitused nende vältimiseks/parandamiseks

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

160.00  + km

2,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses