Archived: Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

Lühikirjeldus:

Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul

 

KOOLITUSE KAVA

 

Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine

Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel

Arhitektuurne optimeerimine

 

Praktilised näpunäited

kandvate konstruktsioonide tüübide valikul

piirdetarindite valikul

korterelamu tehnosüsteemide valikul

 

Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 22.05.2020 

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab ette valmistada ja läbi viia projekteerimistöid, teab energiatõhususe nõuete mõjust projekteerimisel, oskab optimeerida arhitektuurset lahendust, valida õiget lahendust korterelamu kandekonstruktsiooni, piirdetarindi ja tehnosüsteemi projekteerimisel ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

3,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses