Archived: Energiatõhusa hoone uued nõuded 2024: Ventilatsioonisüsteemid

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Koolituse raames saavad osalejad ülevaate uue energiasäästlike hoonete direktiivi nõuetest ja saavad teada, kuidas ventilatsioonisüsteemi abil tagada hoone sisekliima vastavust nendele nõuetele. Samuti uuritakse jahutussüsteeme kui osa energiasäästlike hoonete tehnilistest lahendustest, ning loomulikult ka automaatikasüsteeme

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sisekliima ja ventilatsiooni vajalikkus

Sisekliima olulisus elu- ja töökeskkonnas

Ventilatsiooni roll sisekliima parandamisel

 

Ventilatsioon ja konditsioneerimine

Erinevused ventilatsiooni ja konditsioneerimise vahel

Kuidas need süsteemid koos toimivad

 

Kuhu kulub energia ventilatsioonis

Peamised energiaallikad ventilatsioonisüsteemides

Energia raiskamise vältimise strateegiad

 

Säästlik elamuventilatsioon

Energiasäästlikud lahendused elamutes

Tehnoloogiad ja projekteerimise põhimõtted

 

Õhuvahetus ja energiakulu

Õhuvahetuse mõju energiakulule

Optimaalne õhuvahetus säästlikkuse tagamiseks

 

Nõudluspõhine ventilatsioon

Ventilatsiooni kohandamine vastavalt ruumi nõudlusele

Sensorite ja automaatika kasutamine nõudluspõhises süsteemis

 

Lahenduse paindlikkus

Ventilatsioonisüsteemi kohandamise võimalused erinevatele vajadustele

Modulaarsed lahendused

 

Õhujaotus ja energiakulu

Efektiivne õhujaotus süsteemides

Kuidas vähendada energiakulu õhujaotuses

 

Kanalivõrgustik ja energiakulu

Kanalite kujundamise põhimõtted energiatõhususe seisukohalt

Isolatsiooni ja materjalide valik

 

Ventilatsiooniagregaadid ja energiakulu

Erinevad ventilatsiooniagregaatide tüübid ja nende energiatarve

Tehnoloogilised uuendused energiasäästu suunas

 

Jahutussüsteemi energiakulu ja vabajahutus

Jahutussüsteemide mõju energiatarbimisele

Vabajahutuse eelised ja rakendused

 

Niisutus ja kuivatus – eriti energiamahukad

Niisutus- ja kuivatusprotsesside energiakulud

Alternatiivsed ja säästlikumad lähenemised

 

Automaatika

Ventilatsioonisüsteemi automatiseerimise eelised

Tarkvara ja sensorite roll energiatõhususes

 

Kasutamine ja hooldus

Õige kasutamise tähtsus energiatõhususe säilitamisel

Ventilatsioonisüsteemi korrapärane hooldus

 

Teadmiste kontroll

 

Märkus: Koolituse sisu ja kestust saab kohandada vastavalt osalejate vajadustele

- teab energiatõhusa hoone direktiivi nõuetest
- teab ventilatsioonisüsteemi funktsioone ja kuidas see mõjutab sisekliimat
- oskab tagada hoone sisekliima vastavust nõuetele
- teab, kuidas ventilatsiooni ja konditsioneerimise süsteemid koos toimivad
- oskab kohandada ventilatsiooni vastavalt ruumi nõudlusele
- oskab planeerida jahutussüsteemi energiakulu ja vabajahutust
- oskab rakendada paindlike lahendusi ventilatsioonisüsteeme kavandamisel
- oskab vältida teatavaid vigu ventilatsiooni ja jahutussüsteemide projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

240.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks