Archived: Energiatõhus tehnosüsteemide isolatsioon

Sisaldab ka uue, peatselt ilmuva Eesti isolatsiioonistandardi EVS 860-5 tutvustust standardi ühe autori poolt

 

Lühikirjeldus: 

Isolatsioon on energiasäästu nurgakivi.
Energia … see sõna assotsieerub viimasel ajal järjest teravamalt sõnaga raha, isolatsioon säästab energiat, seega isolatsioon säästab Teile raha.
Isolatsioon on see, mis hoiab sooja seal, kus see peab olema (hoones, torus, mahutis jne) ja vähendab energiakadu kümneid kordi. Iga isolatsioonisse investeeritud € toob Teile 100€ tagasi, küsimus on vaid ajas. Mida parem isolatsioon, seda kiiremini.
Võimalik, et praeguses turbulentses olukorras on isolatsioon üldse üks parimaid ja kindlamaid investeerimisvõimalusi.
Loengus vaatame, mis on „karul kõhus“ ehk, millest isolatsioon koosneb, kuidas ta töötab ja kuidas ära tunda head, või siis ka halvasti tehtud isolatsiooni, sest sellest sõltub, kui kiiresti või kas üldse Teie investeering end ära tasub. Kuidas üldse arvestada isolatsiooni tasuvust ja millele pöörata tähelepanu isolatsiooni tellimisel ja järelvalvel, aga ka hoonete ja seadmete projekteerimisel, et need võimaldaks toimivat isolatsiooni paigaldada.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Mis on isolatsioon

Isolatsioonimaterjalid

Kuidas isolatsioon toimib

 

Tööstusisolatsioon

Tööstusisolatsioonimaterjalid ja teostus

Torustikud

Gaasikäigud

Mahutid

Katlad, filtrid ja muud seadmed

Dimensioneerimine

Tasuvusaeg

 

Majatehniline isolatsioon

Ventilatsioonisüsteemi isolatsioon

Milleks isoleerida

Kuidas isoleerida

Materjalid

Katted

 

Küttesüsteemi isolatsioon

Milleks isoleerida

Kuidas isoleerida

Materjalid

Katted

 

Isolatsiooni standardid

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

6,4 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses