Archived: Hoonete energiatõhususe nõuded. Tark projekteerimine ja arvutamine

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA

Hoonete energiatõhususe nõuded ja arvutusmetoodika:

Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted

Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid

Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused

Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator

Õhupidavuse ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses

 

Kasutusloa energiamärgis ja energiakasutuse mõõtmise nõuded

Eesti nõuded võrreldes naaberriikidega

 

II OSA

Energiatõhususarv (ETA)

Kuidas saadakse ja arvutamise põhimõtted

Millest sõltub

Tehnosüsteemid ja nende mõju ETA-le

Arhitektuurse lahenduse mõju ETA-e

Taastuvenergia ja selle mõju ETA-le

 

Nõuded tarkvarale

Nõuded arvutuse teostajale

Liginullenergia hooned ja A klass

Soovitused liginullenergiahoonete projekteerimiseks

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab uutest energiatõhususe nõuetest ja mõistetest, teab kasutusloa energiamärgise ja energiakasutuse mõõtmise nõuetest, oskab kasutada väikeelamu kalkulaatorit, oskab arvutada energiatõhusust ning teab, mis on energiatõhususarv, teab nõuetest arvutuse teostajale, teab, mis on liginullenergia hooned ja A klass / Oskab teha liginullenergiahoonet

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

215.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses