Archived: Energiasäästvad lahendused. Kaasaegne mugavusküte

Lühikirjeldus: 

Koolitus on suunatud ehituse ning eelkõige sisekliima ja küte eriala inseneridele ja spetsialistidele, hoonete energiatõhususe spetsialistidele ning energiaaudiitoritele, kel juba olemas kogemus küte süsteemide projekteerimisega, ehitusega ning olemas baasteadmised küte ja sisekliima süsteemidest. Koolitus on kasulik nii projekteerijatele, omanikujärelevalvele kui ka ehitajatele

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hoone soojuskoormused ja soojuskaod. Arvutamine

Soojuskadude arvutus vastavalt EVS-EN 12831-1:2017 standardile

Hoone soojuskoormuse arvutamise meetodid

Hoonete küte- sooja tarbevesi- ja ventilatsioonisüsteemid. Võimsused

 

Mugavusküte. Valiku põhimõtted ja arvutused

Mugavusküte põhimõtted

Mugavusküte arvutused

Jääsulatus vee põhjal süsteemi eripärad

 

Õhkkardinad. Dimensioneerimine ja arvutused

Õhkkardinate põhimõtte ja efektiivsus

Paigaldusnõuded

Dimensioneerimine ja arvutamise viisid

Hüdraulilised ühendusskeemid ja juhtimine

 

Kassaegsed soojussõlmed 

Soojussõlmede põhimõtted

Soojussõlmede tarbevee ühendusskeemid – tarbevee mahutid ja boilerid

Alternatiivsete soojusallikate kasutamine koos soojussõlmega

Soojussõlmede ühendusskeemid Soome ja Rootsi näitel

 

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 23.03.2023

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

5,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses