Archived: Energia salvestus (elekter, soojus, kütused), tehnoloogiad, seadmed

KOOLITUSE KAVA

 

Energia salvestamine

Eesmärk

Salvestusviisid ja tehnoloogiad

Olulisemad parameetrid

   __

Elektri salvestamine

Soojuse salvestamine

Energia salvestamine kütusena (s.h sünteetilised kütused)

 

Salvestuse majanduslik hinnang ja mõjud

Eestisse sobivad salvestusviisid ja seadmed

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

160.00  + km

1 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses