Archived: Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

KOOLITUSE KAVA

 

Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed

EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus

Registri haldamine, kasutajate rollid

 

Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus

Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus

Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine

Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine

Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus

 

Projekteerimistingimuste menetluse erisused

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks