Arhiivitud: Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

KOOLITUSE KAVA

 

Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed

EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus

Registri haldamine, kasutajate rollid

 

Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus

Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus

Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine

Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine

Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus

 

Projekteerimistingimuste menetluse erisused

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
Error: INSERT INTO ariinfo VALUES (NULL, '2022-08-19', '18:24:15', '2022-08-19 18:24:15', 'ariinfo', 'ariinfo.ee', '/course/elektrooniline-ehitisregister-menetluse-kord-ja-kasutajatugi-2/', 'ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com', 'United States', 'US', 'Ashburn', 'Virginia', '39.0481', '-77.4728', 'America/New_York', '', '', '', '', '')
Column count doesn't match value count at row 1