Archived: Ekspluateeritavad ja koormatud katused ning haljaskatused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv Koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ekspluateeritavad katused

Käidavad katused/katuseterrassid

Haljaskatused

Liiklusega koormatud katused

 

Pööratud ja tavapärased katuselahendused katuseaedades ja käidavatel katustel

Katuseparklate pööratud katuse lahendused

Materjalid. Eripärased sõlmlahendused. Eritarvikud

Dreenimattide, filterkangaste ja liugekihtide vajalikkusest katusekonstruktsioonides

Ekspluateeritavate katuste näiteid arenenud riikidest

 

Niiskete ruumidega hoonete piirdetarindid ja katuse lahendused

Sisekliima eripära ja selle mõju piirdetarinditele

Katuse ja fassaadilahendused

Piirdetarindites kasutatavad materjalid

Vead piirtarindite projekteerimisel ja ehitamisel

 

Ehituse väljakuivamisega seonduvad probleemid piirdetarindites

Enamesinevad vead

Näiteid praktikast

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu sai teadmisi:
Ekspluateeritavatest katustest; käidavad-, haljas- ja liiklusega koormatud
Materjalidest. Eripärastest sõlmlahendustest. Eritarvikutest
Insener-tehnilistest lahendustest katusekonstruktsioonides
Niiskete ruumidega hoonete piirdetarinditest ja katuse lahendustest
Ehituse väljakuivamisega seonduvatest probleemidest piirdetarindites

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks