Archived: Veebiseminar – Ehitustöövõtu- ja projekteerimislepingud. Eduka lepingu kuldsed reeglid

Lühikirjeldus: 

Koolitus käsitleb lepingulisi suhteid ehitise projekteerimisest kuni valmimiseni nii tellija kui töövõtja vaatenurgast. Koolitaja on kogenud ehitusõiguse advokaat ning esindanud kohtuvaidlustes nii ehitusettevõtteid, projekteerijaid kui ka tellijad/ehitise omanikke. Teooria ja nõuanded põhinevad seega värvikatel näidetel kohtupraktikast ja kohtuvälistest läbirääkimistest.

Koolitusel saate vastuseid ka eriolukorra tõttu katkenud tellimustest ning vääramatu jõu tõttu peatunud lepingutest tekkinud küsimustes.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitusseadustiku põhimõtted ja nende kohaldamine ehitustöövõtulepingutes, projekteerimislepingutes

Asjatundlikkus, pädevus, kvalifikatsiooninõuded

 

Põhilised vaidluskohad:

tööülesande kokkulepe, tellijapoolse lähteülesande täpsustamine, lisatööd

 

Ehitamise dokumenteerimine kui vaidluste vältimise mehhanism

Ehitise garantii

 

Vastutus

Projekteerija, omanikujärelevalve teostaja ja ehitusettevõtte vastutuse jagunemine

 

Lepingute lõpetamine. Vääramatu jõud

Töövõtja õiguskaitsevahendid kui tellija poolt lepingu ülesütlemisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab ehitusseadustiku põhimõtteid, oskab täpsustada tellijapoolse lähteülesannet ja lisatöid, oskab dokumenteerida ehitamist nii, et vältida vaidlusi, teab projekteerija, omanikujärelevalve teostaja ja ehitusettevõtte vastutuse jagunemisest, oskab vältida vigu lepingu ülesütlemisel, ka selgitusega "vääramata jõu", oskab analüüsida lepingu sõlmimisega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

4,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses