Archived: Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon)

KOOLITUSE KAVA

 

Ülevaade õigusaktidest, millest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded

Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus

 

Ehitusdokumentide vormistamine

Ehitusdokumentatsiooni koostamise eest vastutavad isikud

 

Ehitusdokumentide allkirjastamise kord

Ehitusdokumentatsiooni üleandmise ja säilitamise kord

 

Ülevaade muinsuskaitsealuste objektide dokumenteerimise nõuetest

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 15.11.2019

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses