Archived: Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon)

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ülevaade õigusaktidest, millest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded

Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus

 

Ehitusdokumentide vormistamine

Ehitusdokumentatsiooni koostamise eest vastutavad isikud

 

Ehitusdokumentide allkirjastamise kord

Ehitusdokumentatsiooni üleandmise ja säilitamise kord

 

Ülevaade muinsuskaitsealuste objektide dokumenteerimise nõuetest

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 16.09.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses