Archived: Ehitusmaksumus kui juhtimisinstrument. Kuidas planeerida ehituse tulu ja kulu

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitusmaksumuse mõiste ja selle kujunemine; maksumuse komponendid

Hind ja hinna kujunemine

Kulud: mõistliku kalkuleerimise reeglid

Eelarve ja kulukalkulatsioon teadliku arvutusena

 

Ehitusmaksumuse analüüs ja võrreldavus; klassifitseerimise olemus ja vajadus

Klassifitseerimise põhimõtted

Klassifitseerimise süsteemid ehituses

ISO 12006-2 klassifitseerimise alusena

 

Ehitusmaksumus kui projekti juhtimisinstrument

Hinna ja kulude kasutamine töövõtu lepingutes

Kulukontrolli süsteem

Osapoolte huvid seoses ehitsmaksumusega

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.06.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, saab aru ehitusmaksumuse mõistetest ja maksumusplaanimise põhimeetoditest, saab aru maksumusanalüüsi vajadusest ning klassifitseerimise kasutuspõhimõtetest ehituses, mõistab ehitusmaksumuse kasutusvõimalusi projektide juhtimisel

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

8,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses