Archived: Ehitusload. Reeglid ja vead

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

eesmärgiks on anda praktilise suunitlusega ülevaade ehitamisele seatud avalik-õiguslikest tingimustest ja sellega seotud praktikas esile kerkinud probleemidest. Loeng keskendub eelkõige hoonete ehitamisega seotud asjaoludele. Detailsemalt käsitlust ei leia raudteede, teede jms rajatistega seotud eriregulatsioonid

 

KOOLITUSE KAVA

 

Loamenetlus projekteerimisel

 

Haldusaktid:

Ehituslikud tingimused

Projekteerimistingimused

Detailplaneering

Eriplaneering

 

Projekteerimistingimused:

Millal taotleda

Väljastamise eeldused

Millises ulatuses saab projekteerimistingimustega muuta kehtivat planeeringut

 

 

Loamenetlus ehitamisel

 

Loamenetluse liigid:

Ehitusteatis

Ehitusluba

Ehitusloa menetlus:

Eesmärk

Nõuded taotlusele

Taotluse aluseks olev ehitusprojekt

Kooskõlastused

Väljastamisest keeldumise alused, ehitusloa vaidlustamine

 

Ehitise kaitsevöönd, piirangud vööndisse ehitamisel, seos loamenetlustega

Ehitusloata püstitatud ehitise seadustamine

 

Teadmiste testimine

 

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

5,1 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses