Archived: Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse

 

KOOLITUSE KAVA

 

Töövõtja ehituslepingus

Enamlevinud lepingutüübid

Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid

 

Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned

Töö korraldamine objektil

Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus

 

Töö graafikutega

Üldgraafik

Ajagraafiku koostamine ja muutmine

Ressurside, hangete, projekteerimise, rahavoogude, maksete sidumine ajagraafikuga

 

Objektinõupidamiste korraldamine

 

Ehitamise dokumenteerimine

Ehitusdokumentide vormistamine objektil

Praktilised juhised ja lahendused

 

Dokumentide koostamise praktika

(Ehitustööde päeviku, Kaetud tööde akt, Koosoleku protokoll, Katsete protokoll, Teostusjoonised jne)

 

Ehitusdokumentatsiooni üleandmise ja säilitamise kord

Seadusandluse nõuded

Töö EHR-iga. Praktilised lahendused dokumentide esitamisel

 

Dokumendi arhiivi loomise reeglid

Arhiivi loomine

Dokumentatsiooni kodeerimine

Tarkvara arhiveerimine

 

Enamlevinud vead dokumentidega töötamisel

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 06.01.2020

Koolituse läbinu saab teadmisi:
Tüüpsetest töövõtja kohustustest ja riskidest ehituslepingus
Оbjekti- ja projektijuhi ülesannetest ja töö korraldamisest objektil
Sai oskusi tööl graafikutega, ajagraafiku koostamisel ja muutmisel
Sai oskusi objektinõupidamiste korraldamisel
Ehitamise dokumenteerimisest. Sai praktilisi juhiseid ja lahendusi
Oskab koostada ja säilitada dokumente ja töötada EHR-iga
Enamlevinutest vigadest dokumentidega töötamisel

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km

5,1 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses