Archived: Ehituskonstruktsioonide tugevdamine. Arvutused. Praktilised lahendused

Lühikirjeldus: Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid

Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, tootjad, ekspertid, järelevalve teostajad

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine

 

Üldised seisukohad

Millal tugevdamine on vajalik

Tugevdamise põhimõttelised variandid

Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd

 

Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited

Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Puitkonstruktsioonide (sh liimpuidu praod) mõningad tugevdamise lahendused

Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Kivi- ja tellisseinte tugevdamine

Ava suuruse muutmine ja uute silluste ehitamine

Müüritise tugevdamine

Kivipostide tugevdamise viisid

Seinakonstruktsioonid kandevõime tõstmine juurdeladumisega

Pragunenud või purunemisohtlike seinte tugevdamine

Vundamentide tugevdamise võimalikud lahendused

 

II OSA – Tehnilised lahendused hoonete rekonstrueerimisel

 

Vanade kortermajade rekonstrueerimine

Katuskorruste ümberehitamine eluruumideks

Nihkelpinged paindele töötava tala horisontaallõikes

Komposiitkonstruktsioonide kasutamine vahelagede rekonstrueerimisel

Puitbetoon-komposiitkonstruktsioon ja terasbetoon-komposiitkonstruktsioon

 

III OSA – Praktilised arvutusnäited

 

Õõnesbetoonplokkidest seina kandevõime arvutamine

Müüritise kandevõime määramine tühjade õõnte korral, täisbetoneeritud õõntega

Kuidas arvestada vertikaalset armeerimist kandevõime arvutusel

Praktilised arvutusnäited, näited praktikast, kuidas on tehtud ja mida võiks teisiti teha

Hoonete arvutused, raudbetoonkarkassiga hooned

 

Teadmiste testimine

 


 

Osalejate koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata. Loengul mitteosalemisest palume teatada hiljemalt 3 päeva ette.

 

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses